Sever 1 Sever 2

Chịch em gái tơ bím lon tơ

Ngồi đi, tình huống như thế nào Đinh Trường Sinh thấy Văn Nhược Lan tiến đến, liền hỏi. Hai người đi ra ngoài trước đi. Ông làm làm việc như thế nào vậy Chút chuyện này cũng làm không xong,địt gái tơ đã vậy thì cứ mang tiền kia trả lại cho lão thì xong rồi Kha Tử Hoa bị tức suýt ngất, bật thốt lên nói. Ai cũng không ngờ tới, phân cục trưởng khu Bạch Sơn Lưu Quan Dương lại là tên hán tử, không quan tâm đến người kỷ ủy tra hỏi như thế nào, chỉ là một câu dứt khoát, toàn bộ sự tình xảy ra tại phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn đều là chính mình tự chủ trương, không có người dính líu liên quan, tự mình chính là kẻ chủ mưu.

View more