Sever 1 Sever 2

Chịch trước cưới nhau sau

Bí thư, sau khi trở về điều tra, khẳng định tôi sẽ có câu trả lời thích hợp cho bí thư. Kha Tử Hoa lúc ra cửa, nhìn thấy Lưu Quan Dương, liếc nhìn một cái, rồi không nói gì, đi hướng đến phòng làm việc của mình, cứ như cái ánh mắt đó làm cho Lưu Quan Dương phát lạnh, từ giờ khắc này, Lưu Quan Dương liền minh bạch, sĩ đồ của mình đã chấm dứt. Tìm được một chỗ như vậy, chắc mất một phen tâm tư a Nói đi, địt trước cưới sau có phải là có chuyện gì muốn nhờ chị phải không Nhìn những lá trà trong chén trà lơ lửng, Lương Khả Ý hỏi. Để tôi cho hắn một bài học Tiểu Dã Tam Lang đưa liền đẩy cửa xe, nhưng mà bị Chu Khánh Huy kéo lại.

View more