Sever 1 Sever 2

ĐAng chơi game thì bị địt

Tôn Kỳ nhìn Trương Nhụy, trả lời nói. Lão Tào, trước cứ nghe điện thoại đi a, tôi thấy khả năng có việc gấp đấy, vừa địt vừa chơi game là ai vậy Không biết, là một số xa lạ. Lương Khả Ý ngữ khí kìm hãm lại, cúi đầu nhìn thực đơn nói. Kiều Hạ Linh thì đỏ ửng mặt lên cô đưa tay giữ chiếc áo nhỏ che chắn trước ngực mình lại: Chú chú đừng nhìn có được không .

View more