Sever 1 Sever 2

Địt người yêu

Tại sao vậy hả . Trường Sinh, được rồi, cậu đi trước đi, thừa dịp cảnh sát còn chưa tới, chứ để bọn họ đến, thì sẽ đi không được đâu, hà tất phải gây chuyện thêm nữa Kiều Hồng Trình sắc mặt nghiêm túc nói. Kha Tử Hoa thở phào một hơi, nói. Văn Nhược Lan là một người đàn bà mạnh mẽ, nếu chính mình không có đường lui, thì chỉ có thể là con đường tiến tới mà thôi Văn chủ nhiệm,địt người yêu lời này nghiêm trọng quá, chúng ta là đồng nghiệp, cũng là vì công tác thôi.

View more