Sever 1
68

Địt nhau nồng cháy em sinh viên Akari Mitani ngọt nước

Alo có bận rộn gì không Đinh Trường Sinh hỏi. Vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, ngồi ở trên ghế dựa rộng thùng thình, nữ sinh gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông. Hừ nói dễ nghe, chị nghe nói là có thể Lâm Nhất Đạo sẽ nhậm chức chủ tịch tỉnh, trên cơ bản đã định xuống rồi. Đinh bí thư, đúng là Trần khu trưởng, nhưng cậu không thể mặc kệ không quan tâm đến, lãnh đạo thành phố lập thành tiểu tổ, Đường bí thư là tổ trưởng, dù rằng trách nhiệm của chúng ta có thể cùng thành phố không giống nhau, nhưng phải coi trọng đến thì mới có thể làm tốt được, nếu không xảy ra chuyện gì thì cậu nhất định chạy thoát không được.

View more