Sever 1 Sever 2
105 Download

Gạ chịch bé hàng xóm đáng yêu và cái kết sung sướng

Đinh Trường Sinh thần bí nói. Vũ Hoàng Huy vừa mừng mà cũng vừa lo bởi vì vừa rồi Kiều Hạ Linh còn nhất mực từ chối thế cơ mà: Tại sao con lại thay đổi quyết định, vừa nãy con còn sống chết từ chối chú mà . Bởi vì Lương Khả Ý công tác tại phòng tổ chức cán bộ, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn luôn gọi nàng là Lương chủ nhiệm, tuy rằng Lương Khả Ý phản đối không thích, nhưng không thể làm gì được với Đinh Trường Sinh, cho nên cuối cùng tùy ý hắn gọi như vậy. Được, em hàng xóm đáng yêu khi nào em đến tỉnh thành thì nhất định mời chị ăn cơm, tiệm cơm thì tùy chị chọn.

View more