Sever 1 Sever 2
39

Khi phát hiện gái nhà bên đáng ghét đang làm công việc massage

Lương Khả Ý không chế giễu Đinh Trường Sinh nữa, ăn ngay nói thật nói. Đinh Trường Sinh chính là muốn nhân chuyện này, đem Lưu Quan Dương đá văng ra khỏi phân cục khu, vô luận Lưu Quan Dương là người của ai, phim ses hắn phải vì Lưu Chấn Đông dọn ra một phương, chỉ cần là Lưu Chấn Đông đến đây được, thì kế tiếp mới có thể từng bước mở rộng thế lực của mình, như vậy mới có thể thực hiện được mục đích chính trị của mình, thủ đoạn cao minh nhất chính là làm âm thầm không để lại dấu vết. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm nói. Vũ Nhiễm vừa ăn vừa hỏi: Này Hạ Linh thời gian qua đi làm ổn chứ .

View more