Sever 1
77

Thông lồn cho em nhân viên bán hàng tại cửa hàng quần áo

Vậy là tốt rồi, nếu cậu không biết là tốt nhất, nhân viên bán hàng Đinh Trường Sinh mang theo đương sự bẩm báo với Đường bí thư đây, Đường bí thư liền chỉ thị việc này phải tra rõ ràng, cậu nói làm sao bây giờ Tào Kiến Dân nhìn Kha Tử Hoa, hỏi. Chuyện gì vậy Đinh Trường Sinh liền đứng dậy, đến trước cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Xảy ra vấn đề gì nữa Tào Kiến Dân khẩn trương hỏi. Chu Minh Thủy nói.

View more