Sever 1
77

Yury Oshikawa trốn chồng đi chịch dạo

Tào Kiến Dân hướng về người kỷ ủy cùng Lưu Quan Dương nói. Đang trong lúc an bài trả lại khoản tiền kia, Yury Oshikawa thì Lưu Quan Dương nhận được điện thoại văn phòng cục công an thành phố, bảo hắn nhanh chóng đến cục công an, vì sắp có cuộc họp. Kiều Hạ Linh liền lắc đầu đáp: Không phải, chú rất là đẹp trai nha chỉ là con ngại, đây là lần đầu tiên của con . con còn nghe nói Đường bí thư xem hắn như bảo vật, từ điểm này cũng nhìn ra, còn cho phép hắn mang người tới, cha chờ xem đi, đến khi hắn gây chuyện, cũng sẽ để cho hắn làm, xong xuôi rồi xem như là không liên quan.

View more